Bữa Tiệc Tử Thi 2: Quyển Sách Bóng - Corpse Party 2: Book Of Shadows Việt Sub (2016)Bữa Tiệc Tử Thi 2: Quyển Sách Bóng - Corpse Party 2: Book Of Shadows Việt Sub (2016)