Chúa Tể Godzilla: Đế Vương Bất Tử - Godzilla 2: King Of Monsters Thuyết Minh (2019)Chúa Tể Godzilla: Đế Vương Bất Tử - Godzilla 2: King Of Monsters Thuyết Minh (2019)