Hoàng Tử Bánh Trứng - The Lucky Guy Thuyết Minh (1998)Hoàng Tử Bánh Trứng  - The Lucky Guy Thuyết Minh (1998)