Số Mạng Kẻ Lãng Tử - Chiến Binh Dân Chơi: Soldiers Of Fortune Việt Sub (2012)Số Mạng Kẻ Lãng Tử - Chiến Binh Dân Chơi: Soldiers Of Fortune Việt Sub (2012)