Thợ Săn Ma Cà Rồng: Khát Máu - Vampire Hunter D: Bloodlust Việt Sub (2000)Thợ Săn Ma Cà Rồng: Khát Máu - Vampire Hunter D: Bloodlust Việt Sub (2000)http://phimonlinehay.net/