Triều Tiên: Cuộc Chiến Không Hồi Kết - Korea: The Never-Ending War Việt Sub (2019)Triều Tiên: Cuộc Chiến Không Hồi Kết - Korea: The Never-Ending War Việt Sub (2019)