Võ Hiệp Thất Công Chúa - Holy Weapon Việt Sub (1993)Võ Hiệp Thất Công Chúa - Holy Weapon Việt Sub (1993)